Board of Members

  Dr.Alok Kumar Kashyap
Chief Editor
Associate. Professor
Dept. of Sociology
M.B.S P.G. College
Gangapur
Varanasi, U.P.
email : alokkumar078@gmail.com
   

 

DR.Om Prakash Bharatiya

Editor
Professor
Dept. of Sociology
BHU ,Varanasi U.P.

 

 


   


Editorial Board

Dr. Surendra Pal (DAV PG College MUZFFARNAGAR)
Dr. Manoj Kumar Tiwari (DDU. Gorakhpur)
Dr. Brajesh Kumar Singh (MGKVP, Varanasi)
Dr. Shivam Srivastava(Kishan PG College Bahraich)
Dr. Shikha Verma (K.S. Saket P.G. College, Faizabad)
Dr.V.K. Lahari(BHU),Varanasi

   

 

Advisory Board
Prof. S.R. Yadav (B.H.U.)
Dr. Amita Mohan (U.S.A.)
Dr. B.B. Malik (Lucknow)
Dr. Shobhnath Yadav (Faizabad)
                                                 
Gyanlok (Sri Lanka)
Dr. Sanjay Kumar Pandey(Mugalsarai)
Dr. M. P. Singh (Gorakhpur)
Dr. D. K. Singh (Jharkhand)
Dr. Abhay Pratap Singh (Jaunpur)
Dr. Manoj Dwivedi (Gorakhpur)

Dr. R.K.Singh (Bihar)

 

   

 Joint Editor

Dr. Shailendra Kumar Singh (Varanasi)
Raju kumar singh (BHU)

   

 
Managing Editor

Narendra Singh (Lucknow)
Dr. S. P. Gupta (Faizabad)

Enquiry Form

Name :
Phone :
Country :
Email :
Message :